Manu o Kū and Maui

Aloha!

Meet Makahiapo Cashman,

Director of UH Manoa Ka Papa Lo’i O Kanewai

What’s in a name?

Manu O Kū,White Tern,

Pacific Tern,

Fairy Tern,

Kākāia,

Piraki,

Kakavai,

Kākā…

Listen to the story

Scroll to Top